Allmänt

Mobilens roll

Mobilens roll

Ända sedan millennieskiftet har mobilens plats i vår vardag växt i stadig takt. Redan 2009 hade praktiskt taget alla svenskar…