Internet

Internet är väldigt brett ämne så här blir det en del artklar om Wordpress, sociala medier, e-handel osv.

Anonym fildelning

Anonym fildelning

Länge har diskussioner pågått om politikernas försök att ta makt över fildelning i Sverige genom massa nya lagar som ska straffa…