Säkerhet

Säkerhet, ämne som är alltid aktuell oavsett enhet eller operativsystem.