Exportera HTML och CSS med Adobe Fireworks CS4

Exportera HTML och CSS med Adobe Fireworks CS4

I den här video visar colorburned.com hur man konverterar layout till en fullt fungerande HTML-sida som innehåller CSS. Program som används för konvertering är Adobe Fireworks CS4.