Marknadsföring med nyhetsbrev

Marknadsföring med nyhetsbrev

Nyhetsbrev är bland de mest lönsamma marknadsföringskanal som är dessutom väldigt effektiv. Syfte är att är att få så många kunder och abonnenter som möjligt och bygga en stark relation med redan befintliga kunder. För att lyckas måste man tänka på en del saker.

Innehåll

Innehållet och struktur i nyhetsbrevet är viktigaste saker tycker jag. Faktum är att nyhetsbrevet bara ska innehålla information som är användbar för kunder. De är inte intresserade av företagshistoria eller annat runt om företaget. De vill läsa om produkter man har att erbjuda dem och nyttan de kan ha av samma produkter. Innehåll ska inte vara för lång, för då tröttnar läsare och helst med en och annan snygg bild som beskriver produkt/tjänst man säljer.

Struktur

Även struktur spelar ganska stor roll för igenkänning av företaget så håll samma struktur på nyhetsbrevet som på din hemsida (här menas den grafiska profilen först och främst), dock anpassad efter den målgrupp man skickar nyhetsbreven till. Överlag ska man hålla sig till en enkel layout. En mycket grafik, komplexa tabeller och annan avancerad formatering är inte bra.

Hur ofta ska man skicka nyhetsbrev?

Målgruppen och branschen bestämmer hur ofta ska man skicka nyhetsbrev. Man måste vara konsekvent och skicka alltid med bestämda mellanrum, och på samma tid på dygnet. Prenumeranter är väldigt känsliga mot att få för många nyhetsbrev för ofta. Vill man skicka oftare ska man helst meddela prenumeranter så det inte kommer som en överraskning nästa gång.

Statistik

För att kunna mäta effekten av ett nyhetsbrevsutskick måste alla länkar i nyhetsbrevet innehålla parametrar som möjliggör spårning. Man ska kunna läsa av när prenumeranter läser brevet, vilka länkar man klickar på och annat som kan vara nyttig för fortsatt utföring och utskick av brevet.
Samtidig är det ganska nyttigt att fråga ett par frågor alla de som inte vill prenumerera längre och se vad man gör för fel.