My Phone – för alla som har Windows mobil

My Phone – för alla som har Windows mobil

För alla som har Windows mobil med version 6.0 startar Microsoft en ny tjänst – My Phone. Tanken med tjänsten är att man ska vara tilldelad 200 MB på Internet för att synkronisera data från sin mobiltelefon.
Tjänsten kommer att erbjuda:

  • Backup av telefon information på en lösenordskyddad webbplats
  • Åtkomst och uppdatering av kontakter och kalendar information
  • Titta på foto som man tar med mobilen, skicka dem till familj och vänner

Det blir möjligt att ställa in automatisk backup från mobilen. Själva tjänsten kommer inte att kosta pengar men att överföra en viss data mängd kostar alltid pengar hos din mobil operatör. Mycket bra initiativ av Microsoft att börja med en sådan tjänst, bara att se hur det hela kommer att funera. Synd att alla med version 5.0 lämnas utanför.