Video: Android 3.0 Honeycomb

Video: Android 3.0 Honeycomb

Här kommer närmare titt på Android 3.0 i Motorolas Xoom surfplatta. Video är knapp en timme lång.