Video: Toshiba TG01 – genomgång

httpv://www.youtube.com/watch?v=mnczCsYPykQ