WordPress 2.8.5

WordPress 2.8.5

worpressInnan man blir klar med WordPress 2.9 som är i beta version kommer man ut med en säkerhets uppdatering.

Man har under de senaste månaderna jobbat hårt med kommande WordPress 2.9 och i och med det arbetet så har man hittat ett antal potentiella säkerhetsluckor som man nu alltså väljer att på ett förebyggande sätt täppa till med en version 2.8.5. Detta är med andra ord en uppgradering som rekommenderas för att hålla sin installation skyddad från angrepp av olika slag.

Så uppdatera så fort det går. I mitt fall funkar den automatiska uppgradering utmärkt.